SFBF stämmer rederi på 100.000 kronor

Rederiet Fred Bergqvist KB på Gräddö har av Sveriges Fartygsbefälsförening stämts inför Arbetsdomstolen. Orsaken är att Sjöfartsinspektionen vid en inspektion upptäckte att man inte följt vilotidsreglerna för de ombordanställda på ”Nordgard”, byggd 1969 och på 1.464 ton dödvikt. SFBF kräver 50.000 kronor i skadestånd för brott mot kollektivavtalet och 50.000 kronor för förhandlingsvägran.