Sex kandidater till trafik på Bornholm

Sex färjerederier har begärt att bli för-kvalificerade för att lämna anbud på färjetrafiken till Bornholm. Mols-Linien, Bornholmstrafikken och Scandlines är tre av de sex rederierna, vilka de andra tre är är inte känt. Danska Trafikstyrelsen kommer senare under året att för-kvalificera de rederier som sedan kan lämna bud på trafiken för de kommande fem åren efter 2008. Det rederi som vinner upphandlingen måste årligen erbjuda 1.147 tur- och retur resor med snabbfärja mellan Rønne och Ystad, 281 resor med ro-pax-fartyg och 147 resor med traditionell färja på samma sträcka.