Severstaltrans förenar oljebolag i Muuga

Den ryska koncernen Severstaltrans slår enligt nyhetsbyrån BNS samman sina estniska dotterbolag Estonian Oil Service (E.O.S.), Termoil och Tredgate. De bildar Estlands största oljebolag och fortsätter under namnet E.O.S. Severstaltrans grundade den egna oljeterminalen Trendgate i närheten av Muuga hamn och köpte E.O.S. tillsammans med dotterbolaget Termoil år 2004. Nya E.O.S. har en cisternkapacitet på 424.000 kubikmeter. Severstaltrans förhandlar också om att köpa Eurodek och ville tidigare i år köpa aktier i Pakterminal, men den affären misslyckades. Severstaltrans har också visat intresse av att köpa in sig i andra terminaloperatörer i Muuga.