Severnaya Verf bygger för Norge

Severnaya Verf (Northern Shipyard) i St Petersburg har enligt SeaNews.ru slutit avtal om att bygga två fartygsskrov för Eidesvik Drift AS. Det första offshore supply-fartyget skall levereras i december 2005 och det andra i mars nästa år.