Northern Skagerrak.

Fotograf: Northern Energy & Supply

Kategori: Miljö

Servicefartyg byggs om till hybriddrift

Under det andra kvartalet 2022 kommer servicefartyget Northern Skagerrak i Göteborgs hamn att byggas om och få en hybridmotor. Fartyget kommer huvudsakligen att drivas på el men kommer också ha en hjälpmotor som drivs av HVO.

Ombyggnationen av Northern Skagerrak kommer att spara 680 ton CO2, uppger Göteborgs hamn i ett pressmeddelande. Fartyget kommer att hämta upp oljeblandat maskinrumsavfall, så kallat sludge, från anlöpande fartyg i Göteborgs hamn. Hamnen har upphandlat tjänsten av Northern Energy & Supply och servicefartyget planeras att tas i drift under det andra kvartalet 2022.

”Kommer skapa en bättre miljö”

– Vi är ett företag som ligger i framkant och aktivt arbetar för att ta fram innovativa lösningar. Vi är tacksamma över att återigen få förtroendet att arbeta tillsammans med Göteborgs hamn i ett projekt som kommer skapa en bättre miljö för Göteborg, säger David Kristensson, Group CEO på Northern Energy & Supply, i pressmeddelandet.

Ett reducerat CO2-utsläpp var ett av kvalitetskriterierna vid utvärderingen av leverantörerna och vid den totala sammanräkningen gjorde detta att Northern Energy & Supply fossilfria lösning blev den vinnande anbudet.

Ska serva 6.000 fartyg per år

– Vi på Göteborgs Hamn AB har som mål att reducera koldioxidutsläppen i hamnen med 70 procent till 2030. Northern Skagerrak ska serva omkring 6.000 anlöpande fartyg per år, därför blir ombyggnationen till hybridmotor ett steg i rätt riktning, säger Erik Waller, Vice Hamnkapten på Göteborgs Hamn AB, i pressmeddelandet.