Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Folk/företag | Ekonomi

Seko utökar strejkvarslet

Seko utökar strejkvarslet inom skärgårdstrafiken och menar att arbetsgivarna i och med lockouten kommer med en ”stridsförklaring”.

– Lockouten är en stridsförklaring från Almegas sida eftersom den är mer omfattande än det varsel vi lade tidigare. Dessutom innebär Almegas lockout att även kollektivtrafiken i skärgården dras in i konflikten, vilket vi hela tiden har velat undvika, säger Mats Ekeklint, förhandlingsansvarig ombudsman för Seko på avtalsområdet.

Strejkvarslet omfattar total arbetsnedläggelse, strejk, för allt arbete som utförs av Sekos medlemmar inom avtalsområdet Skärgårdstrafik. Arbetsuppgifterna försätts även i blockad, vilket innebär att ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen. Stridsåtgärderna kvarstår även om annat företag övertar blockerat arbete. Detta innefattar även ersättningstrafik. De utökade konfliktåtgärderna träder ikraft den 4 november.

Totalt berör Sekos strejkvarsel, inklusive det utökade, 20 företag. Bland företagen återfinns bland annat Strömma Turism & Sjöfart, Waxholmsbolaget, Göteborg Styrsö Sjötrafik och Blidösundsbolaget.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.