Fotograf: Anna Lundberg

Kategori: Säkerhet

Seko Sjöfolk höll möte mot trakasserier

Vi måste sluta bortförklara trakasserier och sexuella ofredanden ombord, löd budskapet på det tredje #vågrätt-mötet.

Tredje branschträffen i arbetet mot trakasserier, varav de två senaste öppna för alla intresserade, hölls under torsdagen i Folkets hus i Göteborg. Denna gång stod Seko Sjöfolk värdar. Efter mingellunch från en vagn på Olof Palmes plats fick de över 80 deltagarna lyssna på Charlotte Signahl, feministisk föreläsare specialiserad på mångfald som pratade om makt och härskartekniker, och förändringskonsulten Göran Persson som talade om hur man lyckas med förändringsarbete.

Väckarklocka

Detta var det hittills mest välbesökta branschmötet sedan #metoo-uppropet #lättaankar drog igång i november 2017, vilket blev startskottet för ett brett förändringsarbete inom svensk sjöfart.

Den första branschträffen, som hölls i Kalmar, fokuserade helt på vittnesmålen från ombordanställda kvinnor som berättade om trakasserier och övergrepp på jobbet. Det mötet blev en väckarklocka medan nästa möte i mars, då i Stockholm, blev första steget i att komma vidare med åtgärder mot de problem som blottlades i och med #lättaankar.

Konkret arbete

Nu när det tredje mötet hölls var hastaggen #vågrätt väl synlig, inte minst på t-shirts som Seko Sjöfolk lät trycka upp och som prydde många av deras medlemmar som närvarade på mötet. Till grund för hashtaggen ligger ambitionen att gå vidare med konkret arbete mot trakasserier och kränkande särbehandling i svensk sjöfartsbransch.

– Det är alltid den som utsätts som avgör var gränsen går för vad som är okej eller inte. Detta är inget vi ska ändra på, så ska det vara och det ska vi förhålla oss till, sa vice ordförande för Seko Sjöfolk Peter Skoglund i sitt välkomsttal på mötet.

Stoppa bortförklaringarna

Han fortsatte med att öppenhjärtigt erkänna att Seko också har varit en del av tystnadskulturen kring trakasserier genom att ”sitta på läktaren” och inte ta problemen på tillräckligt allvar.

– Tjejer som till sjöss har utsätts för sexuella trakasserier eller sexuellt ofredande bortförklarar ofta det som hänt, det är ett mänskligt beteende. Det har även vi runt omkring dessa tjejer gjort, och vi har gjort det bra. Vi har gjort det så bra, att när bomben #lättaankar brast, så var det många i branschen som då inte såg något problem. Det kan vi enklast förklara genom att det har bortförklarats i årtionden. Bortförklaringarna måste stoppa, beskyllningarna av den som blivit utsatt måste upphöra. Varje anmälan måste tas på allvar, sa Peter Skoglund.

Seko Sjöfolk lämnar nu över stafettpinnen i den delen av arbetet mot trakasserier som består i att samla branschen på öppna möten, men ännu återstår att se vem som tar värdskapet för en kommande branschträff.