SECA gäller nu fullt i Nordsjön

Fartyg som opererar i Nordsjön måste från 22 november följa nya utsläppstandarder, eftersom SECA (Sulphur Emissions Control Area) nu fullständigt implementeras. Detta betyder att fartyg måste drivas på bränsle som inte överstiger 1,5 procent i svavelhalt om de inte har en godkänd anläggning för avgasrening installerad. SECA i Östersjön har gällt sedan maj 2006.