Seatrans säljer kemtankers för att frigöra kapital

Seatrans i Bergen säljer tre mindre kemtankfartyg till ett norskt KS för USD 41,1 miljon en bloc med bareboatcharter tillbaka för mellan USD 4.460 och 5.800 per dag. Seatrans har en 20-procentig andel i KS-bolaget. Affären, som innehåller en återköpsoption, gäller ”Trans Marmara”, byggt 2003 och på 5.800 ton dödvikt samt systerfartygen ”Trans Sund” och ”Trans Vik”, byggda 1991 och på 4.700 ton dödvikt.