SeaFrance likvideras

En fransk domstol har nu försatt färjerederiet SeaFrance i likvidation. Den plan som ett personalkooperativ hade för övertagandet ansågs inte genomförbar. I förra veckan vände den franska regeringen efter påtryckningar från president Sarkozy och ställde sig positiv till kooperativets planer. Staten skulle genom det nuvarande ägarbolaget SNCF gå in och stödja övertagandet med ett ”exeptionellt stöd” i form av EUR 60.000 per anställd, men förutsatt att personalen sköt till sina avgångsvederlag i finansiering. Facket, CFDT SeaFrance, sade nej och krävde att staten skulle gå in med direktstöd och lån. Nu har inte tillräckligt många anställda anslutit sig till finansieringslösningen.Den franska staten ansåg troligen att en sådan lösning som facket ville ha hade lett till anmälan från andra färjerederier om otillåtet statsstöd.Precis innan helgen kom nästa överraskning i den segdragna historien. Eurotunnel som opererar den fasta förbindelsen under Engelska Kanalen har nu sagt att man är intresserad av att köpa färjorna och sedan chartra ut dem till personalkooperativet. Detta ses inte med blida ögon av P&O Ferries som i så fall kommer att anmäla Eurotunnel för att deras marknadsandel blir allt för stor.Striden om SeaFrance har också lett till en facklig spricka. Facket CFDT menar på nationell nivå att ledningen i det lokala facket CFDT SeaFrance inte har agerat i medlemmarnas intresse och att man inte har uppträtt hedervärt när man envist vägrat prata med de två tidigare intressenterna, franska Louis Dreyfus Armateurs och danska DFDS. Enligt det centrala facket har detta agerande nu lett till att 800 människor förlorat jobben i stället för att 640 hade kunnat behålla sina jobb.