Seadrills aktieposter störtdyker

Seadrill, kontrollerat av John Fredriksen, förlorade USD 615 miljoner i värde på sina aktieposter i Pride International, Scorpion Offshore och SecureCrest under det fjärde kvartalet 2008. Trots detta har inte Seadrill ändrat aktieinnehavet i ovanstående bolag. Bolaget rapporterar också ett tapp på USD 35 miljoner knutet till så kallade TRS-avtal samt USD 160 miljoner på ränteswapper.– En viktig del av Seadrills historia har varit att växa genom stora investeringar i andra riggföretag med en attraktiv värdepotential, säger Alf C. Thorkildsen, vd för Seadrill Management AS, i en kommentar.Seadrill har genom denna strategi köpt bolag som Smedvig och Eastern Drilling. – Seadrill ser investeringarna i Pride, Scorpion och SecureCrest som fortsatt attraktiva. Bolagen har starka kassaflöden och bra sammansättningar av tillgångar som matchar Seadrills strategiska tillväxtambitioner.