SeaDrill köper stor del i Mosvold

John Fredriksen-kontrollerade SeaDrill köper 46,4 miljoner aktier, motsvarande 39,5 procent, i Mosvold Drilling för NOK 626 miljoner. Köpet delfinansieras genom en riktad emission på 9,2 miljoner aktier för NOK 47,10 per aktie. De flesta av dessa köps av säljarna av Mosvold-aktierna. Diskussioner pågår om ett kontantbud på resterande Mosvold-aktier vilket förutsätter att man hittar ett arrangemang som passar finansiärer och varv.