Seabird köper äldre DP-fartyg för konvertering

SeaBird Exploaration har köpt ”Senitel”, byggt 1979. Fartyget är dynamiskt positionerat och skall byggas om till ett fartyg för seismiska undersökningar. Projektet är kostnadsberäknat till USD 20 miljoner.