Fotograf: Tallink

Kategori: Säkerhet

Sea Wind-rapport klar

Besättning, klass och Transportstyrelen får kritik för Sea Wind-branden 2008.

Efter över 2,5 år är nu Statens Haverikommissions utredning om maskinbranden på det svenskflaggade ropax-fartyget Sea Wind den 2 december 2008 klar. 

Utredningen visar att branden på Sea Wind orsakades av att olja från brännoljesystemet efter ett rörbrott sprutade eller stänkte mot heta ytor vid huvudmaskin 1. 

”Röret brast av utmattning efter att ha vibrerat fritt under en tid då den differentialtrycksmätare som röret var monterat till satt löst. Antändning av oljan kunde ske då det fanns brister i den termiska isoleringen av heta ytor på och kring huvudmaskinen”, skriver man i sammanfattningen.

Bristande kunskaper

Haverikommissionen ger kritik till besättningen ombord, klassningssällskapet och sjöfartsinspektionen (Transportstyrelsen). 

”Bidragande till brandens uppkomst var att besättningen inte uppmärksammat och åtgärdat den lösa mätaren, samt att klassningssällskap och tillsynsmyndighet godkänt fartyget utan att lågtrycksdelen av brännoljesystemet hade skärmats av, vilket var ett krav.” och ”Bidragande till att branden inte kunde släckas i ett tidigt skede var olika felfunktioner i tekniska system ombord, bristande kunskaper hos besättningen om uppbyggnaden och funktionen av vissa tekniska system, samt ofullständiga brandövningsrutiner.” 

Beslut om evakuering

Utredningen visar också på flera brister i det svenska SAR-helikoptersystemets kapacitet och förutsättningar att verka effektivt, bland annat vid begränsad sikt. 

Branden inträffade klockan 02.25 finsk tid då färjan var i närheten av Nyhamn, Åland på väg från Åbo till Stockholm. Omkring klockan 03.50 lyckades besättningen få branden under kontroll och kort därefter anlände personal från Mariehamns räddningsverk. Ombord fanns elva chaufförer och 28 besättningsmedlemmar. Trots att ingen omedelbar fara förelåg beslöt man att evakuera passagerarna med helikopter till Mariehamn. 

Ålands sjöräddningssällskaps bogserare Algot Johansson tog under morgonen haveristen till en skyddad ankarplats i Ålands södra skärgård.

Rekommendationer

I sin rapport kommer också Statens Haverikommission med ett antal rekommendationer, dessa riktas bara till Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Bland annat rekommenderas Transportstyrelsen att som rutin införa avprovning av fasta brandsläckningssystem i alla de driftsfall som kan förekomma, förbättra tillsynsrutinerna för kontroll av rederiers och fartygsbesättningars användning av riskbedömning och riskanalys i enlighet med kraven i om säkerhetsorganisation på rederier och fartyg. Man rekommenderas även att ställa krav på rederiet att presentera uppdaterade elritningar för fartyget Sea Wind tillika med en åtgärdsplan för att säkerställa att relevanta delar av besättningen har tillräcklig kunskap och kontroll över elsystemet ombord.

Sjöfartsverket å sin sida rekommenderas att se över kraven på avisningssystem vid upphandling av SAR- helikoptrar så att flygning kan ske under förhållanden som normalt råder på nordliga latituder vintertid.

Sea Wind, 2 635 dwt, trafikerar rutten Åbo–Stockholm för Tallink Silja Line. Hon byggdes 1972 på Helsingør Skibsvaerft og Maskinbyggeri A/S.