Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | RoRo

Sea Wind lämnar Stockholmslinjen

Ropax-färjan Sea Wind gör sin sista resa under svensk flagg före jul innan hon inleder ny trafik mellan Helsingfors och Tallinn i januari.

Estniska AS Tallink Grupp har redan tidigare meddelat att ropax-fartyget Sea Wind, som i dagsläget transporterar endast frakt på linjen Stockholm–Åbo, byter linje efter årsskiftet. Nu är det klart att Sea Wind inleder sin trafik mellan Tallinn och Nordsjöhamnen i Helsingfors den 8 januari 2015.

– Hon går sista resan från Åbo till Stockholm den 21 december och kommer till Stockholm den 22 december. Därefter går hon under mellandagarna till varv för en ordinarie dockning som varit inplanerad länge, troligtvis till Nådendal, säger Hans Friberg, Ship Management, LDP, på Tallink Silja AB i Stockholm.

Ökad efterfrågan

Någon ersättare för Sea Wind planerar Tallink inte. På linjen Stockholm–Åbo kommer alla frakttransporter att ske med bil- och passagerarfärjorna Galaxy och Baltic Princess. AS Tallink Grupp uppger att Sea Wind byter linje på grund av ökad efterfrågan på godstransporter mellan Finland och Estland.

Den kortare distansen med 3,5 timmars sjöresa reducerar dessutom bunkerkostnaderna som generellt beräknas öka under 2015 då man övergår till bränsle med 0,1 viktprocent svavelhalt. Genom att ta in ett fartyg som endast servar fraktkunder uppger Tallink att man kan lösa komplicerade situationer för lastning och lossning av gods på bil- och passagerarfärjorna Star och Superstar, samtidigt som servicen förbättras för passagerare med personbil.

I sin nya trafik kommer Sea Wind att ha kapacitet för 119 passagerare i 98 hytter, som framför allt är avsedda för lastbilschaufförer. Fartygets lastkapacitet är 1.000 filmeter.

Estnisk besättning

Sea Wind får estnisk flagg och estnisk besättning. Sammanlagt kommer cirka 50 personer att arbeta ombord.

Förhandlingar har förts mellan representanter för arbetsgivare och anställda gällande de svenska besättningsmedlemmarna. En del kan omplaceras till andra fartyg inom koncernen. Björn Åden, personalchef på Tallink Silja AB, säger till Sjöfartstidningen att totalt 34 personer har varslats om uppsägning. Av dessa är 15 maskinbefäl, tio nautiker, sex maskinmanskap och tre däcksmanskap.

– På däcksmanskapssidan har vi lyckats hålla kvar en del personer på grund av att vi har ändrat avlösningssystemet för däcksmanskapet på Galaxy. Där hade vi behov att införliva dem i ett helt nytt avlösningssystem, därav det lilla antalet däcksmanskap, säger Björn Åden.

Alla tre intendenturbefäl blir kvar i organisationen och bereds arbete på något av de andra fartygen.

– Sedan har vi haft ett mindre antal personer som i samband med det här går i pension både på manskaps- och befälssidan. 

Byter avlösningssystem

Manskapet på Tallink Silja AB går enligt ett 2:3 avlösningssystem, med i princip två veckor arbete och tre veckor ledigt.

– Det har de gjort på Silja Symphony och Galaxy, alla utom däcksmanskapet på Galaxy. Där tyckte vi att det var ett bra tillfälle att införliva även dem i det här avlösningssytemet i och med övertaligheten så att vi kunde behålla ett antal medarbetare. Nu går allt manskap på däck och i maskin 2:3, säger Björn Åden.

Trotjänare

Sea Wind har gått i trafik mellan Stockholm och Åbo sedan 1989. Fartyget byggdes 1972 som Svealand och förlängdes 1984 och fick namnet Saga Wind. Hon konverterades till tågfärja 1989, varefter hon inledde kombinerad frakt- och passagerartrafik för dåvarande Silja Line-ägda Seawind Line mellan Stockholm och Åbo under det nya namnet Sea Wind.