Kategori: Miljö

Scrubbertekniken redo för massproduktion

IMO:s skärpta krav på svavelutsläpp inom utsläppskontrollområden ECA kommer sannolikt att öka efterfrågan på scrubberanläggningar.

I stället för att använda närapå svavelfria destillat som bunker kan denna teknik användas för att rena avgaserna från svaveloxider vid bruk av tjockolja.

Enligt Wärtsilä är koncernens scrubberteknik nu klar för produktion i större serier. Wärtsilä samarbetar med metallindustrikoncernen Metso i utvecklingen och tillverkningen av scrubberenheter för marina tillämpningar.

Metso svarar för själva tillverkningen av enheterna medan Wärtsilä sköter marknadsföring och försäljning samt integrering av systemen. Tillsammans med andra företag inom det finländska sjöfartsklustret inledde Wärtsilä och Metso 2005 utvecklingen av en fungerande marin scrubber. Hösten 2007 inleddes fullskaletest av en enhet på Neste Shippings tankfartyg Suula, som avslutades i mitten av 2010. Reduceringen av svavelutsläppen klarade av IMO:s kommande gränser och dessutom uppfyllde spillvattnet IMO Washwater Guidelines.

Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd och Bureau Veritas har beviljat SOx Emissions Compliance Certificate för Wärtsiläs scrubber.

I december 2010 beställde Containerships Ltd Oy en turnkey-installation av en färskvattenscrubber till containerfartyget Containerships VII. Anläggningen kommer att installeras under slutet av sommaren 2011.