Schwarzenegger säger nej till containeravgifter

Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger har lagt veto mot ett lagförslag som inneburit en avgift på USD 30 per hanterad TEU i hamnarna i Los Angeles, Long Beach och Oakland, rapporterar Fairplay. Lagförslaget kom till för att få in pengar till miljöförbättrande åtgärder, däribland minska luftföroreningar. – Lagförslaget erbjuder inte tillräckliga garantier för att vi åstadkommer större kostnadseffektivitet, utsläppsminskningar och skydd för medborgarnas hälsa, säger Arnold Schwarzenegger i en kommentar.Guvernören menade också att det rådande ekonomiska läget gjorde att en containeravgift innebär en extra tung börda för sjöfartsnäringen.