Schengen-kontroll före jul

Europaparlamentet har beslutat att nya medlemsländer som uppfyller Schengenavtalet inte kan ha passkontroll inom EU:s inre gränser. Beslutet omfattar Östersjöländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen. Beslutet gäller inom EU:s inre havs- och landgränser från och med 21 december och inom luftgränserna från och med 29 mars 2008.– Gränsbevakningen kommer att finnas kvar i hamnar och på flygplatser, men de ska inte genomföra passkontroll på passagerare till och från Schengen-länder, säger estniska gränsbevakningens chef Roland Peets till SST.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.