Per Ekelund

Fotograf: Scanunit

Kategori: Fartygsutrustning | Reparationsvarv | RoRo

Scanunit nyanställer tack vare DFDS-order

Ett stort uppdrag för DFDS innebär tryggad sysselsättning och behov av att anställa mer arbetskraft vid Scanunit.

Scanunit AB i Helsingborg har nyligen tecknat avtal värt SEK 30 miljoner med DFDS om installation av rörsystem för skrubberanläggningar i sju roro-fartyg. I fjol levererade och installerade Scanunit rörsystem till skrubberanläggningar på tre av DFDS fartyg.

Installationerna sker i samarbete med Alfa Laval som levererar själva scrubberanläggningen. Ordern innebär att Scanunit nyanställer fyra medarbetare och dessutom hyr in ytterligare 20 personer under projektet. 

Under normal drift

Beställningen gäller rörsystem till fartygen Victoria Seaways, Optima Seaways, Britannia Seaways, Suecia Seaways, Primula Seaways, Begonia Seaways och Freesia Seaways. Uppdraget har redan påbörjats och ska vara slutfört under hösten. Huvuddelen av arbetet sker medan fartygen är i trafik.

– I samband med varvsbesök gör vi alla inkopplingar och resterande arbeten görs under gång, säger Per Ekelund, vd för Scanunit, till Sjöfartstidningen.

Han berättar att Scanunit arbetar med rör av glasfiberförstärkt plast (Glassfiber Reinforced Epoxy) som har designats och tillverkats särskilt för att användas på fartyg. Enligt honom rostar inte GRE-rör och är både lättare och mer hållbara än stålrör.

– Att DFDS återigen väljer Scanunit visar att vi har våra kunders förtroende som installatör. Det understryker också tilltron till materialet GRE som har klara fördelar vid den här typen av installationer.