Scanmar och Simrad Horten fortsätter rättstvist

I appellationsdomstolen i Tønsberg fortsatte denna veckan rättstvisten mellan Scanmar och Simrad Horten och två av dess anställda. Scanmar anklagar Simrad för att ha stulit undervattensteknologi när man anställde två av Scanmars forskare. Processen beräknas pågå fram till juni månad. Scanmar förlorade målet i lägre instans 2004 och de bägge forskarna frikändes.