Scandlines tar tillbaka MOB-båt

Scandlines har beslutat att säga upp ett ”man-över-bord”-avtal, som ingicks först med Falck och sedan med Esvagt då färjorna ”Menja” och ”Fenja” levererades till Fanø–Esbjerg-rutten 1998. Esvagt har haft en räddningsbåt med två mans besättning i beredskap dygnet runt i hamnen nära färjeterminalen. Denna lösning har inneburit att Scandlines har kunnat slopa MOB-båtarna ombord och därmed kunnat bemanna färjorna med en mindre besättning. Nu har dock avtalet blivit för dyrt och rederiet tar ombord MOB-båtarna igen och ökar besättningarna med en befattning.