Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Scandlines planerar beställning i vår

Scandlines nybeställning närmar sig samtidigt som det dansk-tyska rederiet redovisar ett kraftigt förbättrat resultat.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]t förbättrat resultat.

Det dansk-tyska färjerederiet Scandlines planerar att beställa sina nya färjor för linjen Gedser–Rostock inom kort. Nybyggena ska ha stor kapacitet, samtidigt som de blir miljöanpassade och ska erbjuda kunderna unika upplevelser ombord, uppger rederiet. Specifikation har skickats till ett mindre antal varv och i slutet av maj 2013 räknar Scandlines med att kunna teckna kontrakt om leverans av två double-ended färjor. Leveransen är planerad till högsäsongen 2015.

Tillfredsställande resultat

Styrelsen för Scandlines har också godkänt bokslutet för år 2012. Årets ekonomiska resultat beskriver styrelsen som tillfredsställande.

Koncernen ökade sin omsättning med 2,4 procent under 2012 i förhållande till året innan med beaktande av en justering för de sålda fraktlinjerna på Östersjön. I oktober 2012 avyttrade Scandlines sina fraktlinjer på Östersjön och slutförde därmed en lång process för att koncentrera sig på korta överfarter med hög frekvens i trafiken mellan Sverige och Danmark respektive Danmark och Tyskland.

Rörelseresultatet ökade med sex procent till EUR 193 miljoner. Försäljningen av fraktlinjerna på Östersjön och en minskning av skulderna med EUR 141 miljoner reducerade räntekostnaderna avsevärt, vilket medverkade till att nettoresultatet förbättrades med EUR 66 miljoner till EUR 76 miljoner.

Det positiva resultatet uppges bero på en rad faktorer. Volymerna på linjerna mellan Danmark och Tyskland har ökat, catering och försäljning har varit stark och dessutom har operativa förbättringar genomförts inom hela koncernen.

Fortsatt tillväxt 

För åren 2013 och 2014 förväntar sig Scandlines en total tillväxt på tre till fem procent i både omsättning och nettoresultat. Rederiet förutspår bland annat en fortsatt ökning av trafikvolymerna mellan Danmark och Tyskland. Den existerande flottan kommer att uppgraderas under 2013 och 2014 för att reducera bunkerkonsumtionen.

Under innevarande år kommer Scandlines att öka sin närvaro på den svenska marknaden för att väcka större intresse för sina produkter och linjer. Samtidigt ökas satsningarna på att marknadsföra destinationerna.

Scandlines transporterade i fjol 11,7 miljoner passagerare, 2,7 miljoner personbilar och 800.000 lastenheter på linjerna Rødby–Puttgarden, Gedser–Rostock och Helsingborg–Helsingør.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]