Scandlines ökade 2006

Antalet passagerare, bilar och lastenheter ökade på Scandlines linjer förra året. Lastenheterna ökade med 3,3 procent till 1,03 miljoner, passagerarantalet ökade med 0,1 procent till 19,82 miljoner medan antalet bilar låg på samma nivå som 2005. På Baltikumtrafiken (Rostock, Nynäshamn och Ventspils) ökade antalet passagerare med 44,5 procent till 91.379, antalet bilar med 47,5 procent till 14.225 och antalet lastenheter med 45 procent till 88.022. På HH-leden minskade antalet passagerare med 1,9 procent till 7,8 miljoner, bilar med 2,5 procent till 2,0 miljoner och lastbilar med 3,3 procent till 284.112.