Scandlines justerar kapaciteten på Rostockrutt

Scandlines kommer att justera kapaciteten på linjen Gedser–Rostock under vintersäsong. Enligt Scandlines minskar behovet för transport av lastbilar och trailers på grund av den växande lågkonjunkturen i Europa. Därför har Scandlines beslutat att lägga upp fraktfartyget Rostock (ex Thjelvar). Rostock kommer att tas ur trafik i oktober och kommer att ligga upplagd fram till april 2009. Antalet avgångar mellan Gedser och Rostock kommer att minska från tolv till nio per dag. Färjan kommer dock att kunna återgå snabbt i trafik om volymerna växer igen under vintern.