Scan-Trans går samman med amerikanskt rederi

Det danska rederiet Scan-Trans, Næstved, har gått samman med det amerikanska rederiet Intermarine LLC, Houston. Det gemensamma globala bolaget är specialiserat på projekt- och tunglyftslaster. Bolaget kontrollerar en flotta på cirka 50 fartyg. Flottan består av en blandning av ägt och chartrat tonnage, och varierar i storlek från 3.400 dwt (Amiya Scan) till 17.600 dwt (Gabrielle Scan). Det gemensamma bolaget har 230 anställda utspridda på 25 kontor över hela världen. Intäkterna i bolaget förväntas ligga kring USD 500 miljoner/år. Störste aktieägaren i bolaget är den amerikanska kapitalfonden New Mountain Capital, som förvaltar ungefär USD 9 miljarder.