Kategori: Container | Hamn/Logistik

SCA inhandlar oceantransporter

Denna vecka lägger SCA Transforest ut offertförfrågan gällande transoceana containertransporter. Den totala transportvolymen uppgår till ca 75 000 TEU per år och innebär en affär på totalt ca SEK 700 miljoner, inklusive terminalhantering och transporter till och från hamnarna. De största volymerna genereras av export från Europa. Dessutom ingår betydande godsflöden från Asien och Amerika. Samtliga större oceanrederier inbjuds att delta. Offerthanteringen och därpå följande förhandlingar beräknas vara avslutade inom sex till åtta veckor.