Miljöminister Karolina Skog Miljödepartementet Energidepartementet

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Kategori: Miljö | Politik

Sanktionsavgift mot svavelfusk på gång

Om ett par veckor kommer regeringen att presentera ett förslag på miljösanktionsavgifter för överträdelser av svaveldirektivet. Det framkom vid en interpellationsdebatt i riksdagen på tisdagen. 

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]iksdagen på tisdagen. 

Debatten gällde Johan Hultbergs (M) interpellation om bristande efterlevnad av svaveldirektivet där han påpekar att det i dag, snart tre år efter att svaveldirektivet trädde i kraft, fortfarande saknas ett fungerande sanktionssystem mot dem som bryter mot reglerna.

Lönar sig att fuska

– Konkurrensen har snedvridits och en alldeles för hög andel fartyg bryter mot reglerna. Det lönar sig i dag att fuska med billigare och sämre bränsle. Det är också ett stort miljöproblem, sade han under debatten.

I sin interpellation hänvisar Johan Hultberg till Chalmers fjärrmätningar som visar att ett av tio fartyg i svenska och danska vatten bryter mot svavelreglerna.

Komplext system

Interpellationen besvarades av miljöminister Karolina Skog (MP) som höll med om att det i dag finns praktiska problem med dagens sanktionssystem, bland annat därför att fartygen sällan befinner sig på svenskt vatten särskilt länge, vilket gör det svårt för polis och åklagare att utreda eventuella brott. Hon nämnde även att bränslehanteringen ombord är ett komplext system eftersom ett fartyg kan ha olika oljor ombord, vilket gör tillsynen svår. Det är också förklaringen till att inga anmälda överträdelser ännu har lett till åtal. 

Om två veckor

– Det duger inte. Därför kommer regeringen att föreslå möjligheten att införa miljösanktionsavgifter för överträdelser av svavelförordningen. Miljösanktionsavgifter tas ut av den fysiska eller juridiska person som överträtt svavelreglerna. Ansvaret är alltså strikt, avgiften ska tas ut även om uppsåt eller oaktsamhet inte föreligger. Förslaget kommer att skickas ut på remiss om ett par veckor, sade hon.   

Välkomnar initiativet

– Plötsligt händer det, replikerade Johan Hultberg, som välkomnade initiativet samtidigt som han beklagade att det tagit sån tid.

– I Norge har man till exempel kommer betydligt längre och där har man också hunnit bötfälla rederier. 

Han passade också på att beklaga det faktum att Sverige satsar minst på sjöfartsforskning i Norden och att ett ökat samarbete bland de nordiska länderna hade varit förtjänstfullt. Han uppmanade även regeringen att titta på höjningen av farledsavgiften som branschen har kritiserat hårt.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]