Saneringen efter Full City-olyckan närmar sig slutet

Områden i Vestfold som drabbades av oljeutsläppet från Full City kommer att vara färdigsanerade i slutet på veckan. Kystverket räknar också med att saneringen i Telemark kan avslutas innan sommaren. I Telemark kommer man nu att fokusera på bland annat sex naturreservat.Fartyget gick på grund utanför Langesund natten den 31 juli i fjol med ett omfattande oljeutsläpp som följd. Totalt omfattade spillet 290 kubikmeter tjockolja. Oljeutsläppet drabbade 37 skyddsområden längs en 120 kilometer lång kustlinje. Ett stort antal sjöfåglar dog eller skadades på grund av oljeutsläppet. Saneringen har hittills kostat NOK 200 miljoner.