Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik

Klart med operatör av kombiterminal

Sandahlsbolagen Sweden AB tecknar femårigt kontrakt med Göteborgs Hamn AB om att driva den nya kombiterminalen som blir operativ i december 2017. 

I slutet av 2017 flyttar kombiterminalen vid Göteborgs centralstation ut till ytterhamnarna på Hisingen för att möjliggöra stadsutveckling och bygget av Västlänken. En fördel med det hamnnära läget uppges vara att det möjliggör nya transportupplägg som sammankopplar sjöfart med järnväg.

Öppen terminal

Driften av den nya kombiterminalen kommer att skötas av det familjeägda transportföretaget Sandahlsbolagen Sweden AB. Bolaget driver sedan tidigare terminaler i Luleå, Umeå, Sundsvall och Jönköping.

– Sandahlsbolagen har under en längre tid visat intresse för att driva kombiterminal i Göteborgs hamn. Vi är mycket glada över att en av Sveriges mest erfarna terminaloperatörer nu etablerar sig i hamnen, kommenterar Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB. 

– Vi ser fram emot att driva kombiterminal intill Nordens största hamn och är stolta över förtroendet. Det kommer att vara en öppen terminal för alla intresserade tågoperatörer, säger Thord Sandahl, vd för Sandahlsbolagen Sweden AB.

Trailertåg

Idag kommer över 50 procent av containrarna med tåg istället för med lastbil till Göteborgs hamn.

– Jag ser stora möjligheter att öka antalet trailertåg, inte minst till och från landets norra delar och Oslo-regionen. Med fler trailertåg förbättras logistiken för skandinavisk industri och transporternas utsläpp minskar, säger Thord Sandahl. 

Klar 2020

Den första etappen i bygget av kombiterminalen är klar i december 2017 och då blir det trafikstart. Fullt utbyggd är terminalen 2019–2020. Då kommer omlastning att ske med kranar istället för med truckar och hela terminalen är elektrifierad och signalreglerad. Initialt kommer cirka 10 personer sysselsättas, uppger Göteborgs Hamn AB i ett pressmeddelande.