San Francisco kräver bogserare vid problem med lågsvavligt

Kalifornien kräver sedan den 1 juli att fartyg delstatens farvatten ska använda lågsvavlig olja. San Franciscos hamnkapten P.M. Gugg skriver nu i ett meddelande att han kommer att kräva att fartyg som haft upprepade problem med sitt framdrivningsmaskineri på grund av skifte från tjockolja till lågsvavliga destilat har eskortbogserare.”San Francisco betraktar varje förlust av framdrivningskapacitet eller dålig maskinfunktion som en potentiell katastrof”, skriver P.M. Gugg.Flera fartyg har sedan de nya reglerna började gälla haft problem, särskilt vid manövrering i låg fart, enligt hamnkaptenen. Han uppmanar därför rederierna att fortsätta med förebyggande åtgärder samt att riktiga procedurer, övning och gott underhåll är avgörande för att kunna växla mellan bränslen utan att problem uppstår.