Samskip på väg att ta över Seawheel

Isländska Samskip kommer troligen att ta över närsjöfartsoperatören Seawheel i Ipswich inom kort. I mars köpte Samskip det holländska närsjöfartsrederiet Geest North Sea Line och man är ute efter fortsatt expansion genom uppköp. Seawheel opererar linjer från Duisburg och Rotterdam till den brittiska ostkusten, i Irländska sjön samt en linje mellan Storbritannien och Spanien. Seawheel skulle passa bra in i Samskips nätverk med linjer som förbinder Island, Skandinavien och Östersjön med Storbritannien och övriga Nordeuropa.