Sämre resultat för Gotlandsbolaget

Rederi AB Gotland gör ett sämre resultat för 2010 jämfört med 2009, efter bland annat högre driftskostnader och en svag produkttankmarknad, visar bokslutskommunikén. Rörelseresultatet sjunker från 223 miljoner till 143 miljoner och resultatet efter finansiella poster uppgår till 109 miljoner, jämfört med 184 miljoner föregående år. Omsättningen skrivs till 1,76 miljarder, jämfört med 1,7 miljarder 2009. Rörelsekostnaderna stiger från 1,23 miljarder till 1,36 miljarder. Under året köpte koncernen 50 procent i tre produkttankfartyg, Tarantella, Tintomara och Tambourin. Samtliga på 46.800 ton dödvikt. Tillsammans med systerfartyget Tosca är de bortfraktade till Anglo-Atlantic-Steamship-gruppen. Rederiet tog också leverans av ett av de två produkttankfartyg på 5.800 ton dödvikt som beställts på 50/50 basis tillsammans med Wisby Tankers vid Penglai-varvet i Kina. I samband med leveransen avyttrades fartyget med en mindre vinst.För Destination Gotland som driver färjetrafik mellan Gotland och fastlandet och Öland minskade resultatet efter finansnetto till 1 miljon, jämfört med 14 miljoner föregående år.Styrelsen föreslår därför en utdelning per aktie om 4,15 kronor. Den slutliga årsredovisningen presenteras i april.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.