Sambandscentral för hamnbogsering placeras i Göteborg

SvitzerWijsmuller öppnar den 1 maj en sambandscentral för sin hamnbogserarverksamhet i Danmark och Sverige. Centralen placeras i Göteborg hos Röda Bolaget, som sedan 1999 ingår i SvitzerWijsmuller-koncernen. I samband med detta övertar Röda Bolagets vd, Anders Hedin, ledningen av koncernens verksamhet i Skandinavien. Han efterträder Niels Tinsfeldt som flyttar till Brisbane för att därifrån leda Australien-verksamheten. Etableringen i Göteborg innebär att fyra personer får flytta från Köpenhamn till den nya sambandscentralen. Syftet med lokaliseringen är att optimera användningen av bogserarflottan på den svenska västkusten och på den danska sidan av Kattegatt.– Vi tror att detta hanteras bättre med ett enda kontor, säger Lars Seistrup vid SvitzerWijsmuller.Sambandscentralen i Göteborg kommer att vara bemannad dygnet runt. Inga fartyg kommer att omlokaliseras eller byta flagg. Pråmbogseringsverksamheten blir kvar i Köpenhamn och leds av Torben Stage.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.