Fotograf: Carolina Kihlström

Kategori: Fartygsutrustning | Miljö

Samarbete för klimatsmart sjöfart

Electromobility for Shipping arbetar för en klimatsmart sjöfartssektor och förväntas ha stor potential för svensk export av miljövänlig teknik.

Föreningen Svensk Sjöfart, ABB Sverige AB, ABB Marine Oy, Stena Rederi AB, och forskningsinstitutet RISE har beslutat om samarbete för ökad elektrifiering av sjöfarten. Organisationerna ska gemensamt bidra till klimatsmart sjöfart, internationell konkurrenskraft och ökade exportmöjlighet för grön teknik.

Unik chans

Samarbetet går under namnet Electromobility for Shipping och lanserades i Stockholm på onsdagen.

– Genom att samarbeta och använda all den kunskap som Sverige besitter har vi en unik chans att fortsätta vara världsledande inom klimatsmart sjöfart. Innovativa lösningar krävs för att stärka svensk konkurrenskraft samtidigt som hållbara transporter främjas. Det är därför mycket glädjande att vi idag tillsammans tar stora kliv framåt i rätt riktning genom att teckna ett unikt samarbetsavtal för elektromobilitet inom sjöfarten, säger Pia Berglund, vice vd, Svensk Sjöfart.

Utvecklat utbyte

– Det händer mycket inom batteridrift på fartyg och det behövs forskning och utveckling för att hitta de bästa lösningarna som fungerar till sjöss. Det svenska fordonsklustret finns i Göteborg och vi tror på ett utvecklat utbyte mellan fordonsindustrin och sjöfarten som kan gagna oss båda. Här har vi en möjlighet att få en tydlig koppling mellan forskarvärlden och sjöfarten, säger Dan Sten Olsson, Stena.

Framtidens fartyg

– På ABB tror vi att framtidens fartyg kommer att vara baserade på en elektrisk plattform. Detta möjliggör en enklar integrering av framtidens energikällor såsom batterier och bränsleceller som stegvis kommer att ersätta fossila bränslen. Ett fartyg vars ryggrad är ett elektriskt ekosystem som styrs av avancerad automation och kontrollsystem, vilket kommer att förändra industrin. Från att bara vara uppkopplade kommer vi att gå emot en intelligent och autonom drift i samverkan med operatören. Vi tror att framtidens fartyg kommer att vara elektriska, digitala och uppkopplade något som möjliggör säkrare, effektivare och mera miljövänlig drift. Detta är också den bästa framtidsförskringen man kan ha på sitt fartyg, säger Marcus Högblom, affärschef på passagerarfartyg, isgående & torrlast segment, ABB Marine & Ports.

Hållbar utveckling

– Vårt uppdrag är att stärka svensk konkurrenskraft och bidra till hållbar utveckling. Genom att nyttja vår tekniska kompetens inom marina näringar och elektrifiering av transporter hoppas vi kunna vara en stark innovationspartner till svensk sjöfart, säger John Rune Nielsen, forsknings- och affärsutvecklingsdirektör på RISE.