Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik

Samarbete kan ge pråmtrafik i Mälardalen

Mälarhamnar och Stockholms Hamnar har inlett ett samarbete för att öka inlandssjöfarten i Mälardalen. Med pråmtrafik ska järnvägen och vägnätet avlastas.

– Vi ser oerhört positivt på detta samarbete. Stockholm Norvik Hamn ger en unik möjlighet att skapa en inlandssjöfart med pråmar som effektiviserar transporterna i Stockholmsregionen. Det ger ytterligare möjligheter till våra kunder och minskar trängsel och miljöpåverkan på landinfrastrukturen, säger Johan Wallén, marknads- och försäljningschef Stockholms Hamnar, i ett pressmeddelande.

Pråmtrafik

Det är när gods fraktas till Stockholm Norvik hamn som det sedan ska fraktas vidare på pråmar. Inspiration tar man från nere på kontinenten, där den här typen av trafik är vanlig på Europas inre vattenvägar.

– Vi har ju inte så mycket pråmtrafik men man kan ju använda sig av det på grund av förbindelsen mellan Mälarhamnar och Östersjön. Efter Stockholm Norvik Hamn ska det kunna transporteras vidare, vilket är inget vi gör i dag. I Europa använder man mer pråmtrafik, på grund av vattenvägar i inlandet. Det är ett spännande samarbete och vi hoppas det ska kunna ge många bra miljöfördelar, säger Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar.

Rederier återstår

När Stockholm Norvik Hamn öppnar i maj 2020 kommer hamnen att stå redo för pråmtrafik. Däremot återstår det fortfarande att se vilka rederier som har ett behov av det.

– Det beror på när ett rederi kommer att utnyttja det. Men hamnen är redo att börja med det. Vi har haft diskussioner och möten med olika rederier men vi kan inte berätta vilka, säger Ingrid Hansson, pressansvarig Stockholms Hamnar.

Mälarhamnar

Hamnarna i Köping och Västerås genomför just nu ett utvecklingsarbete. Det projektet innebär bland annat förstärkta kajplatser, större förstärkta hamnytor, större och moderniserade magasin. Hamnprojektet i Västerås och Köping startades under 2016 och beräknas att vara färdigt under 2020.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda pråmtrafik krävs att hamnar arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi hamnar drar våra strån till stacken och tillsammans tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång på riktigt i Sverige, säger Carola Alzén, vd Mälarhamnar, i ett pressmeddelande.