Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Regelverk | Säkerhet

Säkrare trafik i danska och svenska vatten

Nytt system för separering av trafiken i Skagerrak och Kattegatt ökar säkerheten efter den 1 juli 2020.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]n efter den 1 juli 2020.

IMO:s Maritime Safety Committee (MSC) har antagit ett gemensamt förslag från Sverige och Danmark som nu resulterar i åtgärder för att förbättra säkerheten i den täta trafiken i Skagerrak och Kattegatt, rapporterar Transportstyrelsen.

Ny rutt

Varje år trafikerar cirka 60.000 fartyg Kattegatt, de flesta på sin väg till och från Östersjön. I Kattegatt finns även en omfattande färjetrafik mellan Sverige och Danmark och fritidsbåtstrafik, särskilt sommartid. Den stora förändringen med de nya åtgärderna är att det skapas ett trafiksepareringssystem för trafiken norr om Skagen och en ny fartygsrutt närmare den svenska kusten för trafiken mellan Skagen och Öresund.

– Åtgärderna skapar genom trafikseparering en säkrare passage genom området norr om Skagen, som i dag är hårt trafikerat och där det ofta uppstår närsituationer mellan fartyg, säger Andreas Holmgren, sektionschef på Transportstyrelsen.

Säkra farledsstråk

Åtgärderna kommer också att minska trafiken i den hårt trafikerade rutten som i dag finns i Kattegatt.

– Det skapas säkra farledsstråk för fartyg med stort djupgående och rutten längs med den svenska kusten etableras för att strukturera och fördela trafiken på ett säkrare sätt i hela Kattegatt, säger Andreas Holmgren.

Bränslebesparing

Utredningar som ligger till grund för förslaget pekar på att trafikregleringen förväntas minska olycksfrekvensen i området med cirka åtta procent. Utredningen visar också att införandet av regleringen kan minska bunkerförbrukningen och därmed luftutsläppen med en procent i Kattegatt.

Det är Transportstyrelsen som tillsammans med Søfartsstyrelsen i Danmark drivit frågan i MSC om att införa ruttåtgärder i Skagerrak och Kattegatt. De förbättringar som ska genomföras handlar om trafiksepareringar, rekommenderade rutter och djupvattenleder för transittrafik till och från Östersjön genom Kattegatt. De nya åtgärderna träder i kraft den 1 juli 2020.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]