Sakhalin-2 får inte miljötillstånd

Efter krav från åklagarmyndigheterna har Ryska Ministry of Natural Resources dragit tillbaka den förordning om miljötillstånd för oljeutvinningsprojektet Sakhalin-2, som utfärdades i juli 2003. I en intervju i tidningen Rossiyskaya Gazeta förklarar ministeriets avdelningschef Sergey Fyodorov att avtalen med utländska oljebolag om att utvinna olja och dela på produktionen har blivit föråldrade och olönsamma.Avtalen för projekten Sakhalin-1, Sakhalin-2 och Haryaga träffades i mitten av 90-talet, när priserna för byggnation och råolja var helt annorlunda än idag. Alla konstruktioner har blivit betydligt dyrare medan produktionen blir mindre än planerat. Sergey Fyodorov nämner Sakhalin-2 som ett exempel. Byggkostnaderna beräknades ursprungligen till USD 9,8 miljarder men de faktiska kostnaderna blir USD 22 miljarder. I stället för den planerade årliga produktionsvolymen på 3 miljoner ton kommer man att kunna producera bara hälften. Han säger att avtalen med utländska oljebolag om fördelningen av produktionen därför måste förhandlas på nytt.Enligt SeaNews.ru ingår inga ryska ägare i konsortiet Sakhalin Energy. Shell innehar majoriteten med 55 procent och där ingår också Mitshubishi och Mitsui. Arbetet med att bygga en pipeline för Sakhalin-2 har stoppats och en ny miljöutredning krävs.