Sakhalin-1 inleder produktion

ExxonMobil meddelar att exporten av olja inleds vid Sakhalin-1. Oljan pumpas från oljefyndigheterna i Okhotska havet via pipeline till den nya oljeterminalen i DeKastri i Khabarovskregionen. Enligt SeaNews.ru planerar man att höja produktionskapaciteten till 30.000 ton dagligen före årsskiftet. Terminalen i DeKastri har två oljecisterner och tankfartygens anlöp har planerats till var tredje dag. Det första tankern att lasta olja i DeKastri blir Prisco:s ”Viktor Titov” (byggd 2005) på drygt 100.000 dwt.