Illustration: Torghattens elektriska och självkörande färja

Kategori: Forskning

Säkerheten för autonom sjötrafik i ny studie

I ett nytt forskningsprojekt ska säkerhetsaspekterna gällande autonom sjötrafik undersökas. Stockholms Hamnar med samarbetspartner har beviljats medel ur Trafikverkets forsknings- och innovationsportfölj inom sjöfart. 

Projektet som koordineras av Rise kallas PLUZ Policy Lab Urban Zjöfart. Andra aktörer som deltar i projektet är det norska rederiet Torghatten, teknikleverantören Zeabuz, DNV samt organisationen Vattenbussen AB.

Utgår från ny självkörande färja

Torghatten sätter till våren in en elektrisk och självkörande färja över Riddarfjärden mellan Södermalm och Kungsholmen. Det gemensamma forskningsprojektet ska utforska säkerhetsperspektiv för fjärropererad passagerartrafik på vatten och har med anledning av den kommande autonoma trafiken på Riddarfjärden möjlighet att utgå från en konkret, till en början bemannad, verksamhet i Stockholm.

– Idén med projektet är att inför och parallellt med vår nya trafik på Riddarfjärden undersöka vilka policymässiga utmaningar en autonom verksamhet kan innebära. Det är viktigt när vi stegvis ska gå över från trafik med en operatör ombord, till en färja som övervakas och fjärrstyrs från ett kontrollrum på land, säger Reidun Svarva, affärsutvecklingschef på Torghatten i ett pressmeddelande. 

Säkerställa ansvarsfull utveckling

Forskningsprojektet pågår perioden februari 2023 till februari 2025 och beskrivs som ett steg i riktning mot att kunna använda autonom teknologi till sjöss. Med det tillkommer att säkerställa en ansvarsfull och säker utveckling och behovet av att se över denna form av nya tjänster i relation till regelverken.

– Att i samverkan utforska och utveckla säkerheten kring innovativa självkörande fartyg är helt i linje med Stockholms stads kajstrategi, där ett utpekat område är forskning och utveckling inom stadsnära sjöfart, säger Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamn.