Sævik nedröstad vid Aker Yards extra stämma

Ägarna till en majoritet av aktierna i Aker Yards röstade vid en extraordinär bolagsstämma ned det av Per Sævik kontrollerade Havyard Invests förslag om att välja fyra nya och ersätta två nuvarande ledamöter i bolagsstyrelsen. Sævik kontrollerar tio procent av aktierna och totalt bestod ja-sidan av 35,8 miljoner aktier medan nej-sidan räknade 49,5 miljoner aktier. STX kontrollerar nästan 40 procent av aktierna. Köpet av denna post utreds dock för närvarande av EU:s konkurrensmyndighet och den sydkoreanska varvskoncernens rösträtt suspenderades initialt i väntan på ett beslut från EU. Man återfick dock rösträtten under förutsättning att man röstade för att behålla den sittande styrelsen.