SACO vill kicka ut Sjöbefälsföreningen

Den 31 januari ska Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation, ha en extrakongress som ska diskutera om Sjöbefälsföreningen Offentliganställda – SBF-O (före detta Sveriges Fartygsbefälsförening), ska uteslutas som medlemsförbund. I höstas gick Sveriges Fartygsbefälsförening och Sjöbefälsförbundet samman till en organisation med namnet Sjöbefälsföreningen. Den nya organisationen samlar 7.000 intendenturbefäl, maskinbefäl och nautiker från handelsflottan i samma fackförening.Saco anser att SBF-O/Sveriges Fartygsbefälsförening har agerat illojalt, när man slog sig samman med Sjöbefälsförbundet, en organisation inom Ledarna, och bildade Sjöbefälsföreningen och Sjöbefälsföreningen Offentliganställda.– Vi delar inte Sacos uppfattning, säger Hans-Dieter Grahl, vd i Sjöbefälsföreningen Offentlighetsanställda. Vi har fortlöpande informerat om våra planer, allt sedan våra respektive kongresser 2008 och 2009 fattade beslut om att utreda ett samgående, utan negativ respons. Det var först strax innan våra extrakongresser i september 2011 som Saco reagerade. Utkastet till de nya organisationerna bygger helt på att SBF-O skulle kunna stanna kvar i Saco. När små förbund som försöker samla en yrkesgrupp, i det här fallet sjöbefäl, i en organisation riskerar att uteslutas, kan man undra var den fackliga solidariteten tagit vägen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.