Saaremaa Shipping Companys första färja kölsträckt

Saaremaa Shipping Companys första färja i en serie på tre enheter kölsträcktes i går i Klaipeda. Joint venture-bolaget Fiskerstrand BLRT ska färdigställa den första färjan i februari nästa år och fartyget ska trafikera linjen mellan Hiiumaa (Dagö) och fastlandet. De 97 meter långa och 18 meter breda färjorna får ett djupgående på fyra meter som passar bra för trafik i skärgården. Färjorna ska ta 600 passagerare och 160 bilar, beställningens värde är EUR 95 miljoner.