Saaremaa hamn har inte uppfyllt ägarens förväntningar

AS Tallinna Sadam (Port of Tallinn) är missnöjt med Saaremaa hamns resultat och överväger alla möjligheter för att minska dess kostnader. I fjol hade Saaremaa hamn sex kryssningsfartygsanlöp. Det statliga hamnbolagets presstalesman Sven Ratassepp säger till SST, att Saaremaa hamn täcker sina driftskostnader, men inte investeringarna, som har planerats för minst de kommande 30 åren. – Vi fortsätter att tillsammans med turistföretag på Saaremaa (Ösel) arbeta för att få mer kryssningsanlöp, men vi hoppas också på att få någon linjetrafik – från Åbo, ett stopp på färjelinjen Riga–Stockholm eller någonting annat, säger han. Hamnbolaget har hyrt ut småbåtskajer i Saaremaa hamn, men att hyra ut hela hamnen är enligt Sven Ratassepp bara en idé. Port of Tallinn hoppas i första hand på ett ökat antal kryssningsanlöp.