Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning

Så ska branschen minska trakasserierna

För att motarbeta sexuella trakasserier ombord på fartyg har intressenter inom sjöfarten med hjälp av bidrag från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus tagit fram en kostnadsfri onlineutbildning om likabehandling som kommer lanseras i höst.

Den nya onlineutbildningen för likabehandling inom sjöfarten presenterades på den belöningshögtid som i onsdags arrangerades av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

– För drygt ett år sedan satt jag hemma och läste i tidningen att studenter vid Sjöfartshögskolan har blivit sexuellt trakasserade under sin sjöfartspraktik. Två veckor senare undertecknades en handlingsplan av Sjöfartshögskolan, Chalmers, SUI, studentkårerna, Svensk Sjöfart, SARF, Sjöbefälsföreningen, SEKO Sjöfolk och Transportstyrelsen, berättar Ted Bågfeldt, prefekt för Sjöfartshögskolan i Kalmar inom Linnéuniversitetet, för publiken på belöningshögtiden.

Gick snabbt

Ted Bågfeldt är imponerad över det engagemang som alla berörda parter visar och hur snabbt det gick att ta fram en handlingsplan.

– Alla som har jobbat på universitet vet att två veckor är en så kort tid att den knappt går att mäta. Vi lyckades ena en hel bransch. Sjöfarten är exekutiv, man har korta beslutsvägar och jag tror att det var det som gjorde att vi lyckades fixa det här på så kort tid.

Handlingsplanen undertecknades den 19 februari 2015.

– Det var 15 månader sedan och jag märker att det här är högre upp på agendan idag, det är lite mer fokus på det idag. Alla verkar göra lite mer för att dra åt rätt håll. Summerar man alla de saker som görs känns det riktigt bra. Jag är övertygad om att vi är på väg åt rätt håll, det kommer att bli bättre, säger Ted Bågfeldt.

CBT

I handlingsplanen finns en punkt om att ta fram nytt utbildningsmaterial för att kunna utbilda handledare, besättningsmedlemmar och annan personal som kommer i kontakt med studenter. Resultatet är en så kallad CBT, ”Computer Based Training”.

– Man ska inte behöva resa till Linnéuniversitetet för att delta i en handledarutbildning, man ska kunna göra det ombord också. Gör man det ombord i form av en CBT betyder det att många fler kan göra det, kanske alla ombord och på annat håll. Den punkten har gjorts möjlig tack vare stöd från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus. Hade vi inte fått det stödet hade vi inte orkat ro iland det här, förklarar Ted Bågfeldt.

Symbolvärde

Arbetet med att ta fram utbildningen har letts av Per Barkman, som är ordförande i Sjöfartens Utbildningsinstitut (SUI). Han har jobbat tillsammans med lektor Karin Lundberg på Sjöfartshögskolan i Kalmar.

– Den här handlingsplanen och policyn har ett symbolvärde som inte är oviktig. Sedan gäller det att göra något av den också och då har vi tagit fram en likabehandlingsutbildning som är riktad mot sjöfarten, berättar Per Barkman.

Han understryker att det är en CBT, alltså en onlineutbildning, som inte kommer att förändra världen, men utgör ett första viktigt steg. En åtgärd som ger möjlighet att lyfta frågan till väldigt många.

Ögonöppnare

– När man sitter framför datorn ska man klicka sig igenom jättetuffa frågor. Vi börjar med en teoretisk bas, det finns grundläggande lagar, regler och förhållningssätt som är viktigt att ha med sig. Sedan har vi samlat in verkliga situationer och upplevelser från både studenter och sjöfolk som har blivit utsatta på ett eller annat sätt. berättar Per Barkman.

Han säger att målet med utbildningen är att den ska bli en ögonöppnare.

– Om det är någon som gör utbildningen och upplever att det där har jag varit med om, så kommer vi väldigt långt.

Jobbar med alla sinnen

Man kan gå kursen på svenska eller engelska för att den ska vara tillgänglig.

– Pedagogiskt sett försöker vi jobba med alla sinnen. Man läser en text, samtidigt som en speaker förmedlar texten, vi använder filmer för att visuellt visa på situationer där man även blir guidad av en speakerröst. Den avslutas med ett test. Det testet är inte om man klarar kursen eller inte, men klarar man inte frågorna kommer man att se vilka frågor man inte klarar för att man ska kunna gå tillbaka och ta till sig sådana frågor. Det viktiga är att hela tiden tänka på att vi måste informera och beröra, säger Per Barkman.

Tusentals potentiella deltagare

– Det är möjligt att mellan 7.000 och 10.000 personer kommer att gå den här kursen på tre år, och det är vad vi hoppas på. Tack vare Sjömanshusstiftelsen kommer den att vara helt fri och tillgänglig för alla från våra föreningars och organisationers hemsidor samt enskilda rederiers hemsidor, informerar Per Barkman.

Kursen kommer att lanseras på nätet i september i år.

Testas i sommar

– Förutom Stiftelsen Sveriges Sjömanshus är det SARF, Svensk Sjöfart, SUI, SEKO Sjöfolk, Linnéuniversitetet och Chalmers som gör utbildningen möjlig, säger Per Barkman.

Just nu formalisera den i sin rätta form digitalt och därefter ska den gå runt för input till ovan nämnda intressenter.

– Den kommer under sommaren även att gå ut på test till ett urval användare som består av både studenter och sjöfolk.