Fotograf: Trafikverket

Kategori: Inlandssjöfart

Så ser förslaget ut till ny sluss i Trollhättan

En ny slussled i Trollhättan med kortare byggtid, mindre klimatpåverkan och minst påverkan på sjöfart och näringsliv. Det är fördelarna med alternativ Nord som nu förordas av Trafikverket och Sjöfartsverket.

Det var den 11 september som det nya samrådet drog igång i frågan om var de nya slussarna ska byggas i Trollhättan. Samtidigt presenterade Sjöfartsverket och Trafikverket det alternativ som de båda myndigheterna förordar, vilket är alternativ Nord där sjöfarten och näringslivet påverkas minst.

Prislappen för alternativ Nord beräknas till tre miljarder kronor, 1,6 miljarder kronor lägre än i alternativ Syd. Byggtiden är fem år vilket betyder att den kan stå klar tidigast 2032, runt tre år snabbare än i alternativ Syd.

En månad med samråd

Samrådet pågår mellan den 11 september och den 15 oktober.

– Under det förra samrådet 2021/2022 fick vi många frågor och synpunkter som vi har haft med oss i arbetet inför det här samrådet. Vi har utrett flera sträckningar och kommit fram till att två av dem – Nord och Syd – går att genomföra medan andra av olika skäl inte är möjliga. I samrådsunderlaget beskriver vi vad våra bedömningar grundar sig på, säger Trafikverkets projektledare Mikael Rintala i ett pressmeddelande.

Mindre överskottsmassor

Sträckningen för alternativ Nord går från Göta älv, norr om Gamle dal, in i berget genom Älvrummets naturreservat och ut på Västergärdet oför att sedan ansluta till Bergkanalen vid nuvarande Olidebron.

– Det norra alternativet innebär en kortare ombyggnadssträcka, vilket ger mindre överskottsmassor att transportera bort genom Trollhättan. Klimatbelastningen blir lägre, byggtiden kortare, kostnaden lägre och färre hus måste lösas in, säger Mikael Rintala.

Enligt tidningen TTELA behöver fem bostäder lösas in enligt alternativ Nord. I alternativ Syd är siffran 20 bostäder.

Bäst för sjöfarten

Joel Smith, infrastrukturdirektör på Sjöfartsverket, ser alternativ Nord som den bästa lösningen för sjöfarten. 

– Med nya slussar i norr påverkas sjöfarten och näringslivet väsentligt mycket mindre eftersom det krävs få korta avstängningar då sträckningen ligger skild från dagens slussar, säger Joel Smith i pressmeddelandet.

Efter samrådet kommer Trafikverket att titta på alla synpunkter som kommit in och bemöta dem i en samrådsredogörelse. Sedan bestämmer de tillsammans med Sjöfartsverket vilket alternativ som ska processas vidare i en ansökan om tillstånd till miljödomstolen.

Här finns samrådsunderlaget i sin helhet.