Fotograf: WWL

Så påverkar coronaviruset sjöfarten

Försenade skrubberinstallationer, stängda kinesiska fabriker, förseningar i hamnarna, minskade godsmängder och strikta karantänsregler. Nu börjar effekterna av det nya coronaviruset bli mer kännbara. 

Princess Cruises kryssningsfartyg Diamond Princess med 3.700 passagerare ombord har satts i karantän utanför Yokohamas hamn i Japan efter att tio passagerare ombord diagnostiserats med det nya coronaviruset kallat 2019-nCoV. Totalt i världen är, enligt de senaste siffrorna, 24.300 personer smittade varav knappt 500 har avlidit. 

Australien har beslutat att alla fartyg som kommer från Kina ska hållas i två veckors karantän och ökar screeningen av ombordanställda. Singapore och Filippinerna har tagit samma beslut och fler länder är att vänta.

Fabriker stängda

Även handelssjöfarten märker av virusutbrottet eftersom många hamnarbetare stannar hemma från jobbet varpå lastning och lossning tar betydligt längre tid. Dessutom har Kina stängt flera fabriker för att minska smittspridningen. Sägas skall dock att det inte enbart är coronaviruset som är orsaken till att fabriker stängts utan också firandet av det kinesiska nyåret. Under nyårsfirandet minskar vanligtvis all produktion i Kina.

Operativa utmaningar

Wallenius Wilhelmsen Oceans Vice President Oceania Trade, Karolina Kjellgren säger till Sjöfartstidningen att de förväntar sig att få mindre last när biltillverkarna inte längre får sina komponenter från Kina. 

– Det kommer att bli operativa utmaningar framöver men i dag har vi ännu inte fått några entydiga restriktioner från länderna runt omkring Kina. Vi får normalt inte vår mesta last från Kina utan från Japan, Sydkorea och Thailand dit vi vanligen går först innan vi anlöper kinesiska hamnar.

Hon tillägger att rederiet inte sällan får ställa in seglingar till Kina vid den här tiden på året på grund av landets nyårsfirande. 

Mindre last vid nyår

USA har nu infört förbud för passagerare på kryssningsfartyg som besökt kinesiska hamnar, eller har passagerare ombord som besökt Kina under de senaste 14 dagarna, att gå iland när fartyget ankommer till USA. Däremot tillåts handelsfartyg, som under de senaste 14 dagarna före anlöp i USA varit i kinesiska hamnar eller satt iland besättningsmedlemmar som varit i Kina för mindre än 14 dagar sedan, att ankomma, lossa och lasta. Dock med vissa restriktioner och förutsatt att alla i besättningen är friska. 

– Jag tror inte att vi kommer att få problem med anlöp i USA eftersom själva resan dit är ungefär lika lång som en karantänsperiod, det vill säga två veckor, konstaterar Karolina Kjellgren.