Fotograf: Closer

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö

Så kan vattenvägar i staden användas

Gods- och avfallstransporter på vattenvägar skulle kunna bli en del av Göteborgs stads transportlösningar, det vill projektet DenCity visa.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only] projektet DenCity visa.

På Lindholmskajen i Göteborg anordnades i måndags en demonstration av hur det ska gå till. Under två veckor hämtar en pråm varje dag paketgods hos DHL i Hisings Kärra, ett par kilometer uppströms från Göteborgs stadskärna, vilket lastas av i centrum samt på Lindholmen för vidare distribution med cykel av Pling respektive elfordon av Primär. Från Lindholmen fraktas i sin tur avfall till Sävenäs, för att användas vid produktion av el och värme.

Samverkansprojekt

Demonstrationen ingår i samverkansprojektet DenCity, med deltagare från näringsliv, myndigheter och akademi. Projektet drivs av Closer vid Lindholmen Science Park. Övriga partners är Göteborgs stad och Älvstranden utveckling, medan demonstrationen utförs av DHL Freight, Pling Transport, Primär, Sandinge och Renova.

I ett pressmeddelande uppger Closer att man genom att frakta gods- och avfall via pråmar på vattenvägar som Göta Älv kan ersätta gods- och sopbilar och få en större yteffektivitet i staden. Eldrivna godsfordon eller cykeltransporter möjliggör sedan tysta och avgasfria leveranser ut i staden.

Outnyttjad resurs

– Städer förtätas allt mer och därför behöver både fler människor, mer gods och avfall transporteras. Det är som alla vet mycket trängsel på vägarna, medan vattnet är en nästan outnyttjad resurs. Det finns massor av yta där man skulle kunna transportera gods och avfall, vilket skulle avlasta vägarna och då reducera både trängsel och buller. Man skulle även kunna använda eldrivna pråmar som transporterar på ett helt fossilfritt sätt, säger Martin Svanberg, forskare på SSPA och projektledare.

Kan skalas upp

Demonstrationen på Göta Älv har planerats under ett års tid och fokus ligger på logistikupplägget. I dagsläget testas ett flöde som skulle kunna skalas upp och i framtiden skapa verklig samhällsnytta, uppger Closer vidare.

– Vi har många aktörer som är med i projektet och vår förhoppning är att resultatet blir att någon tar stafettpinnen och vågar satsa vidare på det här. Potentialen är rätt stor – tittar man längs älven skall det byggas cirka 25.000 bostäder och 45.000 arbetsplatser, det betyder att uppemot 14–15 sopbilar per dag skulle kunna ersättas av pråmar och därmed avlasta Göteborgs vägnät, säger Martin Svanberg.

DenCity-projektet pågår  till 2018. Av satsningen på 20 miljoner kronor finansieras hälften av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och resten av deltagande parter. Västra Götalandsregionen är delfinansiär till denna del av DenCity-projektet.

[/flowy_subscriber_only]

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]