Den svenska sjöfarten har påverkats indirekt av kriget i Ukraina enligt en ny rapport från Transportstyrelsen

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Säkerhet

Så har svensk sjöfart påverkats av kriget

Den svenska sjöfarten har påverkats indirekt av kriget i Ukraina, det enligt en ny rapport från Transportstyrelsen. Krigets effekter är bland annat högre bränslepriser, problem med bemanning och sanktionerna mot Ryssland.

Den direkta påverkan på den svenska sjöfarten är liten, enligt den nya rapporten. Inga svenskflaggade fartyg eller sjömän med svensk behörighet har blivit fast i krigsområdet. Sjötrafiken mellan ryska och svenska hamnar var relativt liten redan före kriget och endast ett fåtal av sjöpersonalen ombord på svenskflaggade fartyg kommer från Ryssland eller Ukraina.

Dock ser det annorlunda ut för svenskkontrollerat tonnage. Där finns enligt rapporten uppskattningsvis mellan 500 och 1.000 ryska och ukrainska sjömän.

Mer indirekt påverkan

Enligt rapporten har däremot den mer indirekta påverkan på svensk sjöfart varit större.

– Trots att svenska rederier inte har någon utbredd verksamhet i Svarta havet, har de påverkats indirekt av kriget, bland annat genom de sanktioner som har beslutats och problem med bemanning. Dessutom har de ökade bränslekostnaderna gjort sjötransporter dyrare, säger Erika Persson, utredare på Transportstyrelsen.

Ett beviljat undantag

I början av april infördes sanktioner som förbjuder hamnar inom EU att ta emot fartyg som är registrerade under rysk flagg. Sedan dess har endast ett undantag beviljats och det var enligt Transportstyrelsen för ett svenskt företag vars fartyg var registrerat under rysk flagg. 

Läs Transportstyrelsens rapport här.