Fotograf: Socialdemokraterna

Kategori: Ekonomi | Politik

S: ”Sjöfartsverket bör få en genomlysning”

För att man ska kunna göra fler anlöp behöver farleds- och hamnavgifterna ses över, enligt Suzanne Svensson, socialdemokratiskt ledamot i riksdagens trafikutskott, som även tycker att Sjöfartsverkets verksamhet bör ”få en genomlysning”.

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? Den här veckan är det Socialdemokraternas tur att lyfta fram sin sjöfartspolitik och detta gör man genom en artikel signerad Suzanne Svensson.  

Nyttja internationella samarbeten

Sverige ska fortsätta att vara en framstående, modern och miljövänlig sjöfartsnation. Det är min fasta övertygelse. Svensk sjöfart är redan i dag bland de främsta när det gäller bland annat miljöanpassning. Vi måste ta ledningen där och inspirera andra stora sjöfartsländer. Sjöfarten är global och genom att gå i bräschen för den tekniska- såväl som den miljömässiga utvecklingen får vi med oss de andra länderna i utvecklingen. Vi bör använda oss av de internationella samarbeten som vi är en del av, till exempel IMO.

Vill se mer sjöfart

Jag vill se mer sjöfart. Det börjar bli trångt på våra vägar och en del av det långväga gods som i dag transporteras på väg bör i stället lyftas över på järnväg och sjöfart. Dessutom vet vi att även järnvägen börjar bli full och att det finns gott om kapacitet inom sjöfart. Det vinner alla på.

Sjöfartsverket har nyckelroll

När det kommer till långväga export och import är sjöfarten i dag redan det dominerande transportmedlet. Jag skulle vilja se en utveckling där även närsjöfarten och inlandssjöfarten ökar sina andelar. Sjöfarten måste bli mer konkurrenskraftig. För att man ska kunna göra fler anlöp behöver farleds- och hamnavgifter ses över och miljödifferentieras på ett tydligt sätt. Här har Sjöfartsverket en nyckelroll.

Stimulera överföring

En del hamnar har redan tagit viktiga initiativ genom att differentiera hamnavgifterna, men detta måste förstärkas. Vi politiker måste se till att det finns incitament till att stimulera en överföring från i dag landbaserat gods till sjöfarten. Vi måste underlätta och främja forskning i ämnet, se över avgiftssystemen och verka för att fler aktörer drar åt samma håll. Men lika viktigt är att vi fortsätter att digitalisera delar av sjöfarten och lotssystemet. Jag tror att det är framtiden. Det kommer att öppna helt nya möjligheter för inte minst närsjöfarten.

Ökning av inlandssjöfarten

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har initierat flera viktiga utredningar och förslag som stärker sjöfarten. Bland annat har en utredning tagits fram om hur inlandssjöfarten och kustsjöfarten ska kunna ökas. Inom kort presenteras också regeringens strategi för godstransporter, där en stor del kommer att handla om hur sjöfarten ska stärkas. Vi har också i budgeten lagt in 50 miljoner kronor i tre år för Ekobonus, som ska underlätta överflyttningen för gods från väg till sjöfart för ”godsägarna”. Det är viktigt att dessa pengar används så att man kan dra lärdomar av hur det fungerar för att kunna göra en utvärdering av systemet.

Bör genomlysas

En av de viktigaste uppgifterna, för oss politiker, är att se till att våra myndigheter och verk fungerar på ett modernt och adekvat sätt. Vi måste försäkra oss om att man har rätt kompetens och struktur för att möta framtidens utmaningar för sjöfarten. Vad gäller Sjöfartsverkets verksamhet bör det få en genomlysning.   

Ser ökad sjöfart

Om tio år kommer den svenska sjöfarten ha utvecklats miljömässigt och tekniskt. Digitaliseringen och miljöanpassningen kommer även fortsättningsvis att vara världsledande, här kommer med den utveckling som sker i dag Sverige att ha alla fördelar på sin sida. Mycket av väg- och järnvägstransporterna kommer i stället ha förts över till sjöfarten. De kustnära transporterna kommer att ha ökat och löser därmed många av dagens transportproblem.

Suzanne Svensson, riksdagsledamot och ledamot i trafikutskottet för Socialdemokraterna.

Kommentarer

 • Rolf B Bertilson

  Med tanke på innehållet i andra artiklar i detta nyhetsbrev blir det trots allt lite mer ”verkstad” av alla dessa politiska inlägg. Bra så politiker!

 • HC Edborg

  ”Sverige ska fortsätta att vara en framstående, modern och miljövänlig sjöfartsnation.” – Men ingenstans i texten nämns svenska rederier eller svensk bemanning.

 • Sven E

  Någon gång måste man gå från ord till handling. Statens transportstöd som finns för norrland måste också inkludera sjöfart. Inte som nu bara bil och järnväg. Men inlands kommunerna har skrikigt högt när det först på tal.

 • Fd. maskinbefäl

  När man säger att Sverige skall fortsätta att vara en framstående sjöfartsnation, så måste man väl räkna in de rederier som bara har kontoret kvar i Sverige, och som nog aldrig tänker hissa den svenska flaggan på sina fartyg, än mindre anställa svenska sjömän..Tar man med dessa rederier i resonemanget, så kanske vi är en framstående sjöfartsnation. Räknar vi bara svenskflaggat, så är vi numera en marginell sjöfartsnation, detta trots tonnageskatt, nettolöner, 75% billig arbetskraft i fartygen m.m. Det verkar vara försent att vända utflaggningstrenden. Och även om sjöfarten anses vara ett nationellt intresse, så kan man ju inte tvinga någon att bedriva rederiverksamhet. Det är väldigt mycket ideer om hur sjöfarten skall bli miljövänlig, jämställdhet ombord , mera forskning kring sjöfart. man delar ut priser av allehanda slag till varandra inom branschen, det är workshops, konferenser m.m . Allt detta medan sjöfarten under svensk flagg snart är utraderad. Sjöfartsverket blir förstås kvar för att administrera hamnar och farleder, men vart skall man få tag i kompetensen på längre sikt? Filipinerna?

 • Verkligheten

  Vad menar hon med digitalisering av sjöfarten? Om det är fjärrstyrda fartyg eller lotsning via radio så tror jag inte på det alls. vi är inte i närheten av att vara där ännu.

Artikeln är stängd för fler kommentarer