Ryssland vill höja arrendet för Saimaa kanal

Finland och Ryssland har på ministernivå diskuterat arrendeavtalet om Saimaa kanal. Det nuvarande avtalet gäller till 2013, men från finsk sida vill man förlänga det i samband med kanalens 150-årsjubileum nästa år. Rysslands transportminister Igor Levitin har sagt att avtalet kan förlängas, men att avgiften blir högre. Han har förklarat att det nuvarande arrendet inte räcker till för underhåll av kanalen och utveckling av IT-teknologin i området. Enligt nyhetsbyrån BNS erlägger Finland en årlig hyra på USD 300.000 till Ryssland för kanalen.